Teated

/Teated/
18 august

Viimsi vallavolikogu kiitis heaks kliimamuutustega kohanemise arengukava

2021-08-19T13:41:31+03:00

Eile, 17. augustil võttis Viimsi vallavolikogu vastu Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava 2021-2031 (KLAK), mille peamine eesmärk on suurendada valla valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks ning kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks. Olles üks esimesi valdasid Eestis, kes sellise arengukava on koostanud, on Viimsi seadnud üheks arengueesmärgiks kujundada vallast parima elukeskkonnaga kodupaik, mis pakub rahulikku ja turvalist elukeskkonda. Kliimariskid võivad aga avaldada nii negatiivset kui ka positiivset mõju elukeskkonna kvaliteedile, mistõttu on [...]

Viimsi vallavolikogu kiitis heaks kliimamuutustega kohanemise arengukava2021-08-19T13:41:31+03:00
12 august

Teavik „Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused“

2021-08-19T13:38:22+03:00

LIFE UrbanStormi projekti ekspertide abil on looduslähedasi sademeveesüsteeme tutvustavas trükiste sarjas valminud järgmine teavik “Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused”. Teavikus antakse ülevaade linnaliste piirkondade sademeveeprobleemide tekke põhjustest, tutvustatakse looduslähedasi sademeveesüsteeme ja nende eeliseid ning kirjeldatakse Eesti tingimustesse sobivaid lahendusi. Teavik on koostatud Kopenhaagenisse, Malmösse ja Helsingisse korraldatud õppereisidelt saadud teabe, kirjandusallikate ja Eesti Maaülikooli teadlaste teadmiste ning kogemuste põhjal. Looduslähedaste sademeveesüsteemide üks olulisemaid põhimõtteid on sademeveeprobleemide ennetamine. Teavikus tutvustatakse erinevaid Eesti [...]

Teavik „Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused“2021-08-19T13:38:22+03:00
17 juuni

UrbanStorm aitab Tallinnal kliimamuutustega kohaneda

2021-06-17T16:29:49+03:00

Kliimakava koosneb kahest osast: kliimamuutuste leevendamise (CO2 vähendamise) ja nendega kohanemise poolest. Projekti LIFE UrbanStorm üks tegevusi oli Tallinnale kliimakava kohanemise osa väljatöötamine. Tallinna Energiaagentuuri riigihanke „„Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020-2030 ning visioon aastani 2050“ koostamine“ võitis  Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kes koostöös Balti Keskkonnafoorumi (Laura Remmelgas, Sandra Oisalu, Jolanda Lipu, Merle Kuris, Mari Jüssi), Eesti Maaülikooli (Valdo Kuusemets, Miguel Villoslada Peciña, Gen Mandre, Virginie Laroche) ja Tartu [...]

UrbanStorm aitab Tallinnal kliimamuutustega kohaneda2021-06-17T16:29:49+03:00
9 juuni

Viimsi võõrustas LIFE projekti säästlike lahenduste seminari raames kohalikke omavalitsusi

2021-06-17T10:30:12+03:00

9. juunil 2021 toimus Viimsi raamatukogus Balti Keskkonnafoorumi ja Viimsi Vallavalitsuse eestvedamisel LIFE UrbanStorm projekti raames järjekordne sademeveele ja säästlikele sademeveelahendustele pühendatud seminar. Seekord keskenduti omavalitsustele erinevate praktikate ja testalade lahenduste tutvustamsele ning räägiti kavandatavatest sademevee puhastuslahendustest ja teavitustööst. Balti Keskkonnafoorumi esindaja Kai Klein tegi ettekande rohenügimisest ja esitles võimalusi sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamisest Tallinna linna näitel. Rohenügimine on projektliikumine, mis põhineb ülemaailmsetel 17 erineval kestliku arengu eesmärgil (sh kliima, [...]

Viimsi võõrustas LIFE projekti säästlike lahenduste seminari raames kohalikke omavalitsusi2021-06-17T10:30:12+03:00
20 mai

Kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar

2021-05-20T12:26:30+03:00

KOVide kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar „Kliimariskid ja nende mõju erinevatele valdkondadele“ 19. mail 2021 toimus kliimamuutustega kohanemise teemast huvitatud kohalike omavalitsuste töörühma teine veebiseminar, kus käsitleti kohanemiskava koostamise esimest etappi ehk kliimariskide hindamist ja anti ülevaade kliimamuutuste mõjust erinevatele valdkondadele, sh hoonestu, energiamajandus, jäätmed, transport, liikuvus ja taristu, veemajandus, hädaolukorrad ja päästevõimekus, tervis, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond ja elurikkus, turism ja rekreatsioon ning biomajandus (põllumajandus, metsandus, kalandus, jahindus, turba kaevandamine). [...]

Kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar2021-05-20T12:26:30+03:00
5 mai

UrbanStorm Maastikuarhitektide kuukirjas

2021-05-03T17:11:04+03:00

Eesti Maastikuarhitektide Liidu kuukirjas tutvustab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, kuidas on Viimsi vallas asutud katsetama säästlike sademeveelahenduste ellurakendamist projekti UrbanStorm raames. Tervet lugu saad lugeda siin.

UrbanStorm Maastikuarhitektide kuukirjas2021-05-03T17:11:04+03:00
3 mai

Seminar “Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses”

2021-05-03T16:56:43+03:00

28. aprillil 2021 toimus projekti LIFE UrbanStorm raames seminar „Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses“ Seminari eesmärk oli tuua kokku kliimamuutustega kohanemise arengukava koostamisest huvitatud kohalikud omavalitsused, et vahetada kogemusi ja teavet ning selgitada välja teemaga seonduvad peamised väljakutsed. Seminaril tutvustas Evelin Piirsalu SEI Tallinna projektis CASCADE tehtud uuringu tulemusi kliimamuutustega kohanemise takistuste kohta ning kliimakava koostamise ja kohanemistegevustega juba kokkupuutunud omavalitsused (Tallinn, Viimsi vald, Tartu, Rakvere) jagasid oma seniseid kogemusi. Kädi [...]

Seminar “Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses”2021-05-03T16:56:43+03:00
25 märts

Säästlike sademevee süsteemide teejuht

2021-03-25T20:42:07+03:00

UrbanStorm projekti ekspertide abil on valminud "Säästlike sademeveesüsteemide teejuht", mis annab lühikese ülevaate erinevatest looduspõhistest meetoditest sademevee tekke ennetamisel ja voolu aeglustamisel, vähendades selliselt ka üleujutusriski. Looduskeskkonnas imbub umbes 50% sademeveest pinnasesse, 40% aurub ja vaid 10% suundub sademevee äravoolu. Linnalises keskkonnas võib üleujutusi põhjustava pindmise äravoolu osakaal olla 55% või enamgi. Looduslähedased ehk säästlikud sademeveesüsteemid on sademevee ärajuhtimisel looduslikke ökosüsteeme jäljendavad rajatised, mis võimaldavad sademevee tõhusamat ja keskkonnasõbralikumat käitlemist. [...]

Säästlike sademevee süsteemide teejuht2021-03-25T20:42:07+03:00
6 jaanuar

Video Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimisest

2021-01-06T16:56:07+03:00

Vaata videost, kuidas rekonstrueeriti Viimsi mõisa parki, kus projekti LIFE UrbanStorm raames rajati looduspõhiste sademeveelahenduste näidisala. Näidisala eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, mis kuivendab liigniisket pinnast ning muudab pargi kohalike inimeste jaoks atraktiivsemaks. https://vimeo.com/497300824

Video Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimisest2021-01-06T16:56:07+03:00
7 detsember

Vaata, kuidas valmis Karulaugu tee parkla

2020-12-07T10:45:57+03:00

Vaata videost, kuidas Karulaugu teel valmis parkla, kus projekti LIFE UrbanStorm raames rajati säästlik sademeveelahenduse näidisala. Näidisala eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, mis vähendab sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ja seeläbi ennetada üleujutusi. https://vimeo.com/482606820

Vaata, kuidas valmis Karulaugu tee parkla2020-12-07T10:45:57+03:00