Teated

/Teated/
17 juuni

UrbanStorm aitab Tallinnal kliimamuutustega kohaneda

2021-06-17T16:29:49+03:00

Kliimakava koosneb kahest osast: kliimamuutuste leevendamise (CO2 vähendamise) ja nendega kohanemise poolest. Projekti LIFE UrbanStorm üks tegevusi oli Tallinnale kliimakava kohanemise osa väljatöötamine. Tallinna Energiaagentuuri riigihanke „„Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020-2030 ning visioon aastani 2050“ koostamine“ võitis  Eesti Keskkonnauuringute Keskus, kes koostöös Balti Keskkonnafoorumi (Laura Remmelgas, Sandra Oisalu, Jolanda Lipu, Merle Kuris, Mari Jüssi), Eesti Maaülikooli (Valdo Kuusemets, Miguel Villoslada Peciña, Gen Mandre, Virginie Laroche) ja Tartu [...]

UrbanStorm aitab Tallinnal kliimamuutustega kohaneda2021-06-17T16:29:49+03:00
9 juuni

Viimsi võõrustas LIFE projekti säästlike lahenduste seminari raames kohalikke omavalitsusi

2021-06-17T10:30:12+03:00

9. juunil 2021 toimus Viimsi raamatukogus Balti Keskkonnafoorumi ja Viimsi Vallavalitsuse eestvedamisel LIFE UrbanStorm projekti raames järjekordne sademeveele ja säästlikele sademeveelahendustele pühendatud seminar. Seekord keskenduti omavalitsustele erinevate praktikate ja testalade lahenduste tutvustamsele ning räägiti kavandatavatest sademevee puhastuslahendustest ja teavitustööst. Balti Keskkonnafoorumi esindaja Kai Klein tegi ettekande rohenügimisest ja esitles võimalusi sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamisest Tallinna linna näitel. Rohenügimine on projektliikumine, mis põhineb ülemaailmsetel 17 erineval kestliku arengu eesmärgil (sh kliima, [...]

Viimsi võõrustas LIFE projekti säästlike lahenduste seminari raames kohalikke omavalitsusi2021-06-17T10:30:12+03:00
20 mai

Kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar

2021-05-20T12:26:30+03:00

KOVide kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar „Kliimariskid ja nende mõju erinevatele valdkondadele“ 19. mail 2021 toimus kliimamuutustega kohanemise teemast huvitatud kohalike omavalitsuste töörühma teine veebiseminar, kus käsitleti kohanemiskava koostamise esimest etappi ehk kliimariskide hindamist ja anti ülevaade kliimamuutuste mõjust erinevatele valdkondadele, sh hoonestu, energiamajandus, jäätmed, transport, liikuvus ja taristu, veemajandus, hädaolukorrad ja päästevõimekus, tervis, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond ja elurikkus, turism ja rekreatsioon ning biomajandus (põllumajandus, metsandus, kalandus, jahindus, turba kaevandamine). [...]

Kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar2021-05-20T12:26:30+03:00
5 mai

UrbanStorm Maastikuarhitektide kuukirjas

2021-05-03T17:11:04+03:00

Eesti Maastikuarhitektide Liidu kuukirjas tutvustab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, kuidas on Viimsi vallas asutud katsetama säästlike sademeveelahenduste ellurakendamist projekti UrbanStorm raames. Tervet lugu saad lugeda siin.

UrbanStorm Maastikuarhitektide kuukirjas2021-05-03T17:11:04+03:00
3 mai

Seminar “Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses”

2021-05-03T16:56:43+03:00

28. aprillil 2021 toimus projekti LIFE UrbanStorm raames seminar „Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses“ Seminari eesmärk oli tuua kokku kliimamuutustega kohanemise arengukava koostamisest huvitatud kohalikud omavalitsused, et vahetada kogemusi ja teavet ning selgitada välja teemaga seonduvad peamised väljakutsed. Seminaril tutvustas Evelin Piirsalu SEI Tallinna projektis CASCADE tehtud uuringu tulemusi kliimamuutustega kohanemise takistuste kohta ning kliimakava koostamise ja kohanemistegevustega juba kokkupuutunud omavalitsused (Tallinn, Viimsi vald, Tartu, Rakvere) jagasid oma seniseid kogemusi. Kädi [...]

Seminar “Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses”2021-05-03T16:56:43+03:00
25 märts

Säästlike sademevee süsteemide teejuht

2021-03-25T20:42:07+03:00

UrbanStorm projekti ekspertide abil on valminud "Säästlike sademeveesüsteemide teejuht", mis annab lühikese ülevaate erinevatest looduspõhistest meetoditest sademevee tekke ennetamisel ja voolu aeglustamisel, vähendades selliselt ka üleujutusriski. Looduskeskkonnas imbub umbes 50% sademeveest pinnasesse, 40% aurub ja vaid 10% suundub sademevee äravoolu. Linnalises keskkonnas võib üleujutusi põhjustava pindmise äravoolu osakaal olla 55% või enamgi. Looduslähedased ehk säästlikud sademeveesüsteemid on sademevee ärajuhtimisel looduslikke ökosüsteeme jäljendavad rajatised, mis võimaldavad sademevee tõhusamat ja keskkonnasõbralikumat käitlemist. [...]

Säästlike sademevee süsteemide teejuht2021-03-25T20:42:07+03:00
6 jaanuar

Video Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimisest

2021-01-06T16:56:07+03:00

Vaata videost, kuidas rekonstrueeriti Viimsi mõisa parki, kus projekti LIFE UrbanStorm raames rajati looduspõhiste sademeveelahenduste näidisala. Näidisala eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, mis kuivendab liigniisket pinnast ning muudab pargi kohalike inimeste jaoks atraktiivsemaks. https://vimeo.com/497300824

Video Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimisest2021-01-06T16:56:07+03:00
7 detsember

Vaata, kuidas valmis Karulaugu tee parkla

2020-12-07T10:45:57+03:00

Vaata videost, kuidas Karulaugu teel valmis parkla, kus projekti LIFE UrbanStorm raames rajati säästlik sademeveelahenduse näidisala. Näidisala eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, mis vähendab sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ja seeläbi ennetada üleujutusi. https://vimeo.com/482606820

Vaata, kuidas valmis Karulaugu tee parkla2020-12-07T10:45:57+03:00
17 november

Valmis Randvere tee näidisala sademeveelahendus

2020-11-17T17:43:42+03:00

Viimsis jõudis lõpule LIFE UrbanStorm projekti raames rajatud säästliku sademeveelahenduse näidisala Randvere tee parklas, mille eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, vähendamaks sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ja seeläbi ennetada üleujutusi. Randvere tee parklas on kombineeritud mitmesugused erinevad katted. Parkimisalad jaotuvad kolme katte vahel: dreenasfalt ja kaks erinevat sillutuskatet, mida ümbritseb välisservast filterriba (ala kuhu vesi imbub siis, kui katte all olev pind ei suuda nii suures koguses vett vastu võtta). Testala [...]

Valmis Randvere tee näidisala sademeveelahendus2020-11-17T17:43:42+03:00
11 november

Virtuaalne ümarlaud 20. novembril

2020-11-11T09:45:52+03:00

20. novembril toimub projekti LIFE UrbanStorm virtuaalne ümarlaud. Ümarlaud algab kell 10 ning orienteeruv lõpp on kell 12.00. Ümarlaual tutvustame viimase aasta jooksul projektis saavutatud tulemusi: Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu metoodika Toimunud õppereiside (Kopenhaagen/Malmö ja Helsinki) peamised järeldused Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SEKT) (LIFE UrbanStorm eksperdid andsid sisendi kohanemise tegevuskavasse) Viimsi kaks looduspõhist sademeveelahendust (SUDS) Palume Teil registreeruda hiljemalt 15.novembriks SIIN. Registreerunutele saadetakse üritusel osalemiseks [...]

Virtuaalne ümarlaud 20. novembril2020-11-11T09:45:52+03:00