Teated

/Teated/
12 september

Ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta saavutustest

2019-09-17T16:18:57+02:00

10. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud projekti LIFE Urban Storm ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Valmimas on Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“ (SECAP), mis avalikustatakse selle aasta novembris. Koostatud on Tallinna linna jaoks ka sademevee tasu metoodika. Projekti pilootaladel Viimsis on läbiviidud geodeetilised tööd, mis on sisendiks sügisel väljakuulutatavale ehitusprojekti hankele. Vimsi vald on projekti eelarvest soetanud ka uue ilmajaama, mis hõlbustab sademevee juhtimissüsteemi täpsemat planeerimist. Keskkonnaministeeriumi kliima osakonna [...]

Ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta saavutustest2019-09-17T16:18:57+02:00
6 august

Esimene õppereis Kopenhaagenis ja Malmös

2019-08-06T11:16:07+02:00

Selle aasta aprillis toimus projekti UrbanStorm raames esimene õppereis. Külastati kahte linna, Kopenhaagenit ja Malmöt, kus on säästlike sademeveelahendustega (sustainable urban drainage systems, SUDS) tegeletud juba aastaid ning seetõttu peetakse neid valdkonna pioneerideks. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Kopenhaageni ja Malmö parimate säästlike sademeveelahendustega ning kohtuda nende planeerimise ja loomisega seotud ekspertidega. Kolmepäevase õppereisi käigus külastati näiteks Tåsinge väljakut ja Bryggervangeni tänavat Kopenhaagenis ning Augustenborg Botanical Roof Gardenit (Scandinavian Green Roof [...]

Esimene õppereis Kopenhaagenis ja Malmös2019-08-06T11:16:07+02:00
11 september

Projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) avaseminar

2019-02-18T16:25:37+02:00

11.09.18 toimub Viimsis projekti avaseminar, kus tutvustatakse EL LIFE programmist rahastatud ja septembrist 2018.a käivituvat projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) ning arutatakse sellega seonduvaid väljakutseid Eestis. Täpsemalt, Eesti Keskkonnaministeerium annab avaseminaril ülevaate kliimamuutustega kohanemisest Eestis ning sellega seotud väljakutsetest ning Keskkonnauuringute Keskus tutvustab Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“ (SECAP) koostamise käiku. Ühtlasi räägivad Viimsi Vallavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum lähemalt projekti LIFE UrbanStorm oodatavatest tulemustest [...]

Projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) avaseminar2019-02-18T16:25:37+02:00