Teated

/Teated/
24 märts

Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamine

2020-03-25T15:57:56+03:00

Valminud on Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise metoodika lõppraport. Dokumendi eesmärgiks oli Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise metoodika ettepaneku väljatöötamine. Sademeveesüsteemi paremaks korraldamiseks ning seotud investeeringute katmiseks soovib Tallinna linn välja töötada sademevee maksustamise metoodika, mis oleks aluseks kinnistu omanikelt sademevee tasu küsimiseks vee-ettevõtjate poolt. Metoodika rakendamine võimaldab vähendada linna kulusid sademevee ärajuhtimisele ning suurendada investeeringuid lahkvoolse sademeveesüsteemi arendamisse. Analüüsi koostasid Civitta Eesti AS ja Alkranel OÜ perioodil [...]

Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamine2020-03-25T15:57:56+03:00
4 märts

Viimsi vallas valmib uus e-lahendus sademesüsteemi juhtimiseks

2020-03-04T16:20:30+03:00

Viimsi vallavalitsus rajab LIFE UrbanStorm projekti raames uut e-lahendust sademesüsteemi juhtimiseks, mille eesmärk on anda reaalajas ülevaade sademesüsteemi toimimisest valla võtmepiirkondades, et saaks operatiivselt reageerida üleujutusohtudele ja teistele probleemidele. Alates 2019. aasta kevadest on tehtud valla sademevee valgalade geodeetilisi uuringud, mille käigus mõõdistati pooltesse Viimsi sademevee valgaladesse jäävad sademesüsteemid: kraavid, sademeveekanalisatsiooni ja drenaaži torud ning nende kaevud kuni mereni. Novembris paigaldati 4 ilmajaama, mis mõõdavad üle kogu valla sademeid, tuule [...]

Viimsi vallas valmib uus e-lahendus sademesüsteemi juhtimiseks2020-03-04T16:20:30+03:00
24 jaanuar

Säästlikud sademeveelahendused Helsingis ja selle lähiümbruses

2020-01-24T16:20:02+03:00

24.-26. septembril 2019 toimus projekti LIFE UrbanStorm raames järjekorras juba teine õppereis, seekord Helsingisse. Helsingis ja Helsingi lähiümbruses on säästlikud sademeveelahendused (sustainable urban drainage systems, SUDS) kasutusel nii elamupiirkondades kui ka avalikes hoonetes ja linnaruumis. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda võimalikult paljude erinevate looduslähedaste sademeveelahendustega. Soome ja Eesti kliima sarnasuse tõttu on paljud sealsed lahendused meil otseselt rakendatavad. Õppereisi käigus külastati Helsingis muuhulgas nt LIFE+ Viikki Säynäslahdenpuro sademevee märgala, Eko-Viikki elamupiirkonda, [...]

Säästlikud sademeveelahendused Helsingis ja selle lähiümbruses2020-01-24T16:20:02+03:00
10 jaanuar

Ülevaade sademevee poliitikatest ja seadusandlusest Eestis

2020-01-10T15:36:55+03:00

Projekti LIFE UrbanStormi raames on valminud sademeveega seotud kehtivate poliitikate, standardite ja seadusandluse analüüs. Eesti seadusandlusesse on üle võetud EL-i direktiividest tulenevad nõuded üleujutusohuga tegelemiseks ja standarditesse ka HELCOM-i soovitused. Reguleeritud on sademevee käitlemise nõuded, kuid seadused ei kohusta ega suuna rakendama erinevaid säästlikke lahendusi. Suunav roll sademevee looduslähedaseks käitlemiseks on standardil EVS 848:2013  Väliskanalisatsioonivõrk (2013), mis nimetab immutamist parima võimaliku lahendusena ja annab sademeveelahenduste prioriteetse järjekorra. Sademevee tasustamist on [...]

Ülevaade sademevee poliitikatest ja seadusandlusest Eestis2020-01-10T15:36:55+03:00
12 september

Ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta saavutustest

2019-09-17T16:18:57+03:00

10. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud projekti LIFE Urban Storm ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Valmimas on Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“ (SECAP), mis avalikustatakse selle aasta novembris. Koostatud on Tallinna linna jaoks ka sademevee tasu metoodika. Projekti pilootaladel Viimsis on läbiviidud geodeetilised tööd, mis on sisendiks sügisel väljakuulutatavale ehitusprojekti hankele. Vimsi vald on projekti eelarvest soetanud ka uue ilmajaama, mis hõlbustab sademevee juhtimissüsteemi täpsemat planeerimist. Keskkonnaministeeriumi kliima osakonna [...]

Ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta saavutustest2019-09-17T16:18:57+03:00
6 august

Esimene õppereis Kopenhaagenis ja Malmös

2020-01-24T16:23:05+03:00

Selle aasta aprillis toimus projekti UrbanStorm raames esimene õppereis. Külastati kahte linna, Kopenhaagenit ja Malmöt, kus on säästlike sademeveelahendustega (sustainable urban drainage systems, SUDS) tegeletud juba aastaid ning seetõttu peetakse neid valdkonna pioneerideks. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Kopenhaageni ja Malmö parimate säästlike sademeveelahendustega ning kohtuda nende planeerimise ja loomisega seotud ekspertidega. Kolmepäevase õppereisi käigus külastati näiteks Tåsinge väljakut ja Bryggervangeni tänavat Kopenhaagenis ning Augustenborg Botanical Roof Gardenit (Scandinavian Green Roof [...]

Esimene õppereis Kopenhaagenis ja Malmös2020-01-24T16:23:05+03:00
11 september

Projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) avaseminar

2019-02-18T16:25:37+03:00

11.09.18 toimub Viimsis projekti avaseminar, kus tutvustatakse EL LIFE programmist rahastatud ja septembrist 2018.a käivituvat projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) ning arutatakse sellega seonduvaid väljakutseid Eestis. Täpsemalt, Eesti Keskkonnaministeerium annab avaseminaril ülevaate kliimamuutustega kohanemisest Eestis ning sellega seotud väljakutsetest ning Keskkonnauuringute Keskus tutvustab Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“ (SECAP) koostamise käiku. Ühtlasi räägivad Viimsi Vallavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum lähemalt projekti LIFE UrbanStorm oodatavatest tulemustest [...]

Projekti „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ (LIFE Urban Storm) avaseminar2019-02-18T16:25:37+03:00