Teated

/Teated/
5 mai

UrbanStorm Maastikuarhitektide kuukirjas

2021-05-03T17:11:04+03:00

Eesti Maastikuarhitektide Liidu kuukirjas tutvustab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, kuidas on Viimsi vallas asutud katsetama säästlike sademeveelahenduste ellurakendamist projekti UrbanStorm raames. Tervet lugu saad lugeda siin.

UrbanStorm Maastikuarhitektide kuukirjas2021-05-03T17:11:04+03:00
3 mai

Seminar “Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses”

2021-05-03T16:56:43+03:00

28. aprillil 2021 toimus projekti LIFE UrbanStorm raames seminar „Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses“ Seminari eesmärk oli tuua kokku kliimamuutustega kohanemise arengukava koostamisest huvitatud kohalikud omavalitsused, et vahetada kogemusi ja teavet ning selgitada välja teemaga seonduvad peamised väljakutsed. Seminaril tutvustas Evelin Piirsalu SEI Tallinna projektis CASCADE tehtud uuringu tulemusi kliimamuutustega kohanemise takistuste kohta ning kliimakava koostamise ja kohanemistegevustega juba kokkupuutunud omavalitsused (Tallinn, Viimsi vald, Tartu, Rakvere) jagasid oma seniseid kogemusi. Kädi [...]

Seminar “Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses”2021-05-03T16:56:43+03:00
25 märts

Säästlike sademevee süsteemide teejuht

2021-03-25T20:42:07+03:00

UrbanStorm projekti ekspertide abil on valminud "Säästlike sademeveesüsteemide teejuht", mis annab lühikese ülevaate erinevatest looduspõhistest meetoditest sademevee tekke ennetamisel ja voolu aeglustamisel, vähendades selliselt ka üleujutusriski. Looduskeskkonnas imbub umbes 50% sademeveest pinnasesse, 40% aurub ja vaid 10% suundub sademevee äravoolu. Linnalises keskkonnas võib üleujutusi põhjustava pindmise äravoolu osakaal olla 55% või enamgi. Looduslähedased ehk säästlikud sademeveesüsteemid on sademevee ärajuhtimisel looduslikke ökosüsteeme jäljendavad rajatised, mis võimaldavad sademevee tõhusamat ja keskkonnasõbralikumat käitlemist. [...]

Säästlike sademevee süsteemide teejuht2021-03-25T20:42:07+03:00
6 jaanuar

Video Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimisest

2021-01-06T16:56:07+03:00

Vaata videost, kuidas rekonstrueeriti Viimsi mõisa parki, kus projekti LIFE UrbanStorm raames rajati looduspõhiste sademeveelahenduste näidisala. Näidisala eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, mis kuivendab liigniisket pinnast ning muudab pargi kohalike inimeste jaoks atraktiivsemaks. https://vimeo.com/497300824

Video Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimisest2021-01-06T16:56:07+03:00
7 detsember

Vaata, kuidas valmis Karulaugu tee parkla

2020-12-07T10:45:57+03:00

Vaata videost, kuidas Karulaugu teel valmis parkla, kus projekti LIFE UrbanStorm raames rajati säästlik sademeveelahenduse näidisala. Näidisala eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, mis vähendab sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ja seeläbi ennetada üleujutusi. https://vimeo.com/482606820

Vaata, kuidas valmis Karulaugu tee parkla2020-12-07T10:45:57+03:00
17 november

Valmis Randvere tee näidisala sademeveelahendus

2020-11-17T17:43:42+03:00

Viimsis jõudis lõpule LIFE UrbanStorm projekti raames rajatud säästliku sademeveelahenduse näidisala Randvere tee parklas, mille eesmärgiks on luua looduslähedane sademeveesüsteem, vähendamaks sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni ja seeläbi ennetada üleujutusi. Randvere tee parklas on kombineeritud mitmesugused erinevad katted. Parkimisalad jaotuvad kolme katte vahel: dreenasfalt ja kaks erinevat sillutuskatet, mida ümbritseb välisservast filterriba (ala kuhu vesi imbub siis, kui katte all olev pind ei suuda nii suures koguses vett vastu võtta). Testala [...]

Valmis Randvere tee näidisala sademeveelahendus2020-11-17T17:43:42+03:00
11 november

Virtuaalne ümarlaud 20. novembril

2020-11-11T09:45:52+03:00

20. novembril toimub projekti LIFE UrbanStorm virtuaalne ümarlaud. Ümarlaud algab kell 10 ning orienteeruv lõpp on kell 12.00. Ümarlaual tutvustame viimase aasta jooksul projektis saavutatud tulemusi: Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu metoodika Toimunud õppereiside (Kopenhaagen/Malmö ja Helsinki) peamised järeldused Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SEKT) (LIFE UrbanStorm eksperdid andsid sisendi kohanemise tegevuskavasse) Viimsi kaks looduspõhist sademeveelahendust (SUDS) Palume Teil registreeruda hiljemalt 15.novembriks SIIN. Registreerunutele saadetakse üritusel osalemiseks [...]

Virtuaalne ümarlaud 20. novembril2020-11-11T09:45:52+03:00
11 august

Viimsi näidisalade ehitustööde hanke võitjad on selgunud

2020-08-11T17:59:33+03:00

LIFE Urbanstorm projekti raames Viimsi vallas valmiva sademevee säästlike lahenduste näidisala ehitustööde hanke on edukalt lõpule jõudnud. Mõisapargi näidisala ehitustööde hanke võitis WWR Systems OÜ. Näidisala valmimise tähtaeg on 31.10.2020, va maastikukujundustööd, mille tähtaeg on 31.05.2021. Tööde maksumuseks on 73 492,80 eurot koos KM-ga. Mõisapargi tehtavate suuremate tööde hulka kuuluvad olemasoleva kraavi puhastamine, kraavi laienduste kaevamine, sademeveedrenaaži paigaldus ning erinevate elementide paigaldamine (sh kosk, maakividest kujundatud alad, palgist veetõkked, kärestik [...]

Viimsi näidisalade ehitustööde hanke võitjad on selgunud2020-08-11T17:59:33+03:00
29 mai

UrbanStorm LIFE programmi üle-Euroopalisel veebinaril

2020-05-29T09:59:04+03:00

Viimsi Vallavalitsuse projektijuht Tanel Mätlik tutvustas 12.mail Euroopa Komisjoni agentuuri EASME korraldatud üle-Euroopalisel veebinaril projekti LIFE UrbanStorm. Veebinari eesmärgiks oli jagada nõuandeid ja parimaid praktikaid asutustele ja organisatsioonidele, kes hakkavad ette valmistama EL LIFE programmi 2020.a taotlusvoorule esitatavaid projekte. Lisaks ELi kliimapoliitikat ja taotlusvooru tingimusi tutvustavatele Euroopa Komisjoni ettekannetele esinesid ka kaks seni rahastatud projekti – LIFE SPARC (https://life-sparc.eu/), mida juhib Belgia Loodus- ja Metsandusagentuur, ja LIFE UrbanStorm, mida juhib [...]

UrbanStorm LIFE programmi üle-Euroopalisel veebinaril2020-05-29T09:59:04+03:00
28 mai

Viimsi sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustööde hange

2020-05-28T10:46:27+03:00

Viimsi Vallavalitsus kuulutas 13.05.20 välja riigihanke sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustöödele projekti LIFE UrbanStorm raames. Eesmärk on lahendada sademevee juhtimist säästlikult – tekitada vee viibimist ja kasutada vett võimalikult palju ära enne torru suunamist. Viimsi mõisapargis korrastatakse parki läbiv peakraav ja selle lähiümbrus, kraavi rikastatakse erinevate elementidega, tõstmaks erinevatel kraavilõikudel vee taset. Haabneemes asuvas parklas hakkab asuma taimedega kaetud vihmapeenar ning parkimisala servad saavad filterribad. Samuti kasutatakse parkimiskohtadel erinevaid katteid [...]

Viimsi sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustööde hange2020-05-28T10:46:27+03:00