Avaleht2023-02-01T11:46:36+02:00
LIFE UrbanStorm projekti eesmärgiks on säästlike ja kliimamuutustele vastupidav linna sademeveesüsteemide arendamine.

Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi. Samuti on oluline Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine ning projekti tulemuste mitmekordistamine teistes omavalitsustes.

Viimased teated