Avaleht2023-03-15T11:00:48+02:00
LIFE UrbanStorm projekti eesmärgiks on säästlike ja kliimamuutustele vastupidav linna sademeveesüsteemide arendamine.

Projekti rahastas Euroopa Liidu LIFE+ programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti LIFE UrbanStorm eesmärk oli vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi. Samuti on oluline Eesti kohalike omavalitsuste veemajanduse spetsialistide ja inseneride võimekuse tõstmine ning projekti tulemuste mitmekordistamine teistes omavalitsustes.

Viimased teated