Näidisalad

Projekti käigus ehitati Viimsi ja Tallinna näidisaladele looduspõhised säästlikud sademevee süsteemid, mis demonstreerivad, kuidas sellised lahendused parandavad linnaruumi, olles atraktiivsemad ning kliimamuutustega kohanemisel paindlikumad kui traditsioonilised truubid.

Seniajani puudub Eesti omavalitsustel ja vee-ettevõtetel suures osas kogemus looduspõhiste säästlike sademevee süsteemide ehitamisel ja haldamisel. Põhjaliku süsteemi planeerimise, näidisalade analüüsi ning hilisema seire läbi luuakse projektis sademevee süsteemide parimaid praktikaid demonstreerivad lahendused, mida saavad eeskujuks võtta omavalitsused üle Eesti.

Viimsi Mõisa park
Karulaugu tee parkla
Tallinna Trummi piirkond