10 soovitust kliimakava koostamist kavandavatele kohalikele omavalitsustele

  • 1. Tuleb arvestada, et teadlikkus teemast on üldiselt madal – nii KOV-i spetsialistide kui ka laiema avalikkuse hulgas.
  • 2. Kliimakava on horisontaalne ning vajalik on KOV-i sisene selgitustöö, kuidas kliimamuutustega kohanemine puudutab erinevaid valdkondi.
  • 3. Kava koostamiseks (sh andmete kogumiseks, KOV-i siseseks kaasamiseks) tuleb varuda aega.
  • 4. Oluline on kliimariskide analüüs, et eristada oluline ja ebaoluline.
  • 5. Mõõdikud tuleb läbi mõelda – mida tegelikult mõõdetakse, kust andmed saadakse (nt automatiseerimise võimalused) ja mida tulemustest järeldatakse.
  • 6. Rakendusplaan on väga oluline ning praktilised projektid peaksid strateegiaga käsikäes käima.
  • 7. Vajalik on lihtne sõnastus!
  • 8. Kavad üksi ei tee midagi, inimesed, kes ellu viivad, teevad!
  • 9. Avalikkuse kaasamine (sh ettevõtted) kava koostamise perioodil on väga oluline!
  • 10. Kohanemine on elukeskkonna parandamise projekt (haljastus, elurikkus, looduspõhised lahendused).