Eesti linnade kliimakavad

Tallinn

Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava aastani 2030

Viimsi

Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava

Tartu

Tartu linna energia- ja kliimakava “Tartu energia 2030”

Valitud välislinnade kliimakavad inglise keeles

Helsingi

The Carbon-neutral Helsinki 2035 Action Plan
Helsinki’s climate change adaptation policies 2019–2025

Stockholm

Adapting to Climate Change in Stockholm

Kopenhaagen

Copenhagen Carbon neutral by 2025

Veel teiste riikide kohanemiskavade näiteid leiate ClimateAdapt lehelt.