Infomaterjalid toimunud üritustelt

6. LIFE UrbanStorm ja Interreg CB Cleanstormwater rahvusvaheline konverents

Ettekanded konverentsilt:

LIFE UrbanStorm CleanStormWater joint international conference – program, 

9. november 2022

Keynote speech: Stormwater treatment solutions, their efficiency and maintenance during winter season, Prof. Godecke Blecken, Luleå Technical University

Development and Implementation of Climate and Energy Plans in Estonia, Maris Arro, Estonian Ministry of the Environment

Status of development/implementation of Climate Change Adaptation Plans by local municipalities in Latvia, Kurts Auza, Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia

Climate actions on local level – example of Keila town, Märt Maripuu, Keila town

Climate actions on local level – activities of Viimsi, Imre Saar, Viimsi municipality

Introduction to the site visit in Viimsi. Siim Reinla, Viimsi municipality

10.november 2022

The status of lifecycle management of nature-based stormwater solutions, Antti Kaseva, Turku University of Applied Sciences

New pilots of stormwater treatment solutions, Nils Kändler, Tallinn University of Technology

Digitalised storm water management system, incl. monitoring of water quality in storm water system in Viimsi, Siim Reinla, Viimsi municipality

Digitalised storm water management system, incl. monitoring of water quality in storm water system in Turku & Lieto, Antti Kaseva, Turku University of Applied Sciences

Digitalised storm water management system, incl. monitoring of water quality in storm water system in Riga, Mara Reca, Riga City Council City Development Department

3. KOVide kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar

Kliimariskid ja nende mõjud. Sandra Oisalu, Jolanda Lipu, Merle Kuris (Balti Keskkonnafoorum)

2. Kohalikus omavalitsuses kliimamuutustega kohanemise esimene seminar

Lüngad uute ja alles tekkivate riskide käsitlemisel kliimamuutustega kohanemisel kohalikes omavalitsustes. Evelin Piirsalu, SEI Tallinn

Tallinna kliimakava protsess. Maila Kuusik, Tallinna Linnavalitsus

Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava ja arendustegevused kliimamuutustega kohanemisel. Alar Mik, Viimsi Vallavalitsus

Tartu linna energia- ja kliimakava. Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitus

Rakvere tegevused kliimamuutustega kohanemisel. Andres Jaadla, Rakvere Linnavalitsus

Kliimamuutustega kohanemise arengud ja rahastusvõimalused ELi ja riiklikul tasandil. Kädi Ristkok, Keskkonnaministeerium

Õppereiside kokkuvõtted

Õppereis Kopenhaagenisse ja Malmösse 01.-04.04.2019  

Loe õppereisi kokkuvõtet.

Õppereis Helsingisse ja selle lähiümbrusse 24.-26.09.19

Loe õppereisi kokkuvõtet.

Õppereis Manchesteri piirkonda 20.-24.09.2022 

Loe õppereisi kokkuvõtet