Infomaterjalid toimunud üritustelt

1. Urban Storm ümarlaua ettekanded
2. Kohalikus omavalitsuses kliimamuutustega kohanemise esimene seminar
  1. Lüngad uute ja alles tekkivate riskide käsitlemisel kliimamuutustega kohanemisel kohalikes omavalitsustes. Evelin Piirsalu, SEI Tallinn
  2. Tallinna kliimakava protsess. Maila Kuusik, Tallinna Linnavalitsus
  3. Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava ja arendustegevused kliimamuutustega kohanemisel. Alar Mik, Viimsi Vallavalitsus
  4. Tartu linna energia- ja kliimakava. Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitus
  5. Rakvere tegevused kliimamuutustega kohanemisel. Andres Jaadla, Rakvere Linnavalitsus
  6. Kliimamuutustega kohanemise arengud ja rahastusvõimalused ELi ja riiklikul tasandil. Kädi Ristkok, Keskkonnaministeerium
3. KOVide kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar

Kliimariskid ja nende mõjud. Sandra Oisalu, Jolanda Lipu, Merle Kuris (Balti Keskkonnafoorum)

Õppereiside kokkuvõtted

Õppereis Kopenhaagenisse ja Malmösse 01-04.04.2019  

Loe õppereisi kokkuvõtet.

Õppereis Helsingisse ja selle lähiümbrusse 24.-26.09.19

Loe õppereisi kokkuvõtet.