Kliimariskid ja nende mõjud
Eesti kliima 2100
CLIMATE-ADAPT
CLIMATE-ADAPT (European Climate Adaptation Platform) on kliimamuutustega kohanemist käsitlev interaktiivne inglisekeelne veebisait. CLIMATE-ADAPT on välja töötatud koostöös Euroopa teadlaste ja poliitikutega ning see aitab kasutajatel leida, levitada ja ühendada teavet, mis käsitleb järgmist:
  • oodatavad kliimamuutused Euroopas,
  • piirkondade, riikide ja sektorite vastuvõtlikkus kliimamuutustele praegu ja tulevikus,
  • teave riiklike, piirkondlike ja rahvusvaheliste kohanemismeetmete ja -strateegiate kohta,
  • kohanemist käsitlevad juhtumiuuringud ja võimalikud kohanemisvõimalused tulevikus,
  • kohanemise kavandamist toetavad veebipõhised vahendid,
  • kohanemisega seotud teadusprojektid, suunisdokumendid, aruannete andmeallikad, lingid, uudised ja sündmused.