Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat
Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused
Säästlike sademeveesüsteemide teejuht
SUDS planeerimise vooskeem
Barriers and enablers for up-scaling nature-based solutions in urban environment in the Baltic States
Inglisekeelne ülevaade looduspõhiste sademeveelahenduste rakendamise võimalikkusest Balti riikides linnalistes piirkondades. Ülevaade põhineb Eesti, Läti ja Leedu valdkonna ekspertidega läbiviidud intervjuudel ning selles on toodud välja nii takistavad kui soodustavad tegurid ja näited Baltikumis väljaehitatud looduspõhistest sademevee lahendustest.