Kliimariskide tabelid
Kliimamuutusega kohanemise riskide hindamise tabelid on kasulikuks töövahendiks oma piirkonna kliimariskide hindamisel. Tabelis on võimalik välja tuua kliimamuutuste peamiste prognoositavate mõjude kirjeldused valdkondade lõikes koos mõju avaldumise tõenäosuse ja ulatusega ning avaldumise ajaga. Näidistabelis on toodud iga sektori jaoks kliimariskide mõjude näited.
Urban Adaptation Support Tool
Linnapiirkondade kliimamuutustega kohanemise inglisekeelne tööriist töötati välja linnapeade pakti sekretariaadi ja Euroopa Keskkonnaameti koostöös ning kujutab enesest pakti kogukonna peamist kohanemisalast ressurssi. See selgitab kõiki kohanemiskava välja töötamiseks ja rakendamiseks vajalikke samme ning pakub viiteid kasulikele juhenditele ja tööriistadele.
Soojussaarte kaardirakendus
Üleujutusohuga alade kaardirakendus
Kohanemisega seotud kaardimaterjal, mis on abiks kliimakavade koostamisel ja oma piirkonna probleemkohtade väljaselgitamisel.
Energia ja kliimateemade analüüsimise juhis
KEKK mõõdikud
Kliima- ja energiateemade analüüsimise juhis ja KEKK mõõdikute tabel – juhises esitatud soovitused on koostatud abivahendiks kohalike omavalitsuste spetsialistidele KOV-ide energia- ja kliimakavade koostamiseks ning sellega seotud teemade analüüsiks.