Konverents toimus 9 – 10 novembril 2022.

• 1. päev 9:30 – 16:00 LIFE UrbanStorm projekti tulemused
• 2. päev 9:30 – 13:15 Interreg CB CleanStormWater projekti tulemused

Asukoht: Viimsi Artium, Randvere tee 20, Viimsi vald

Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõte kahe piiriülese koostööprojekti, LIFE UrbanStorm ja CleanStormWater tulemustest, vahetades teavet, kogemusi ja parimaid praktikaid
• kuidas arendada säästvaid ja kliimakindlaid sademeveesüsteeme ja
• kuidas vähendada toitainete, ohtlike ainete ja toksiidide koormust sademeveesüsteemidest, mis liiguvad Läänemerre.
Samuti annab rahvusvaheline töötuba võimaluse genereerida uusi ideid valdkonna edasiseks tegevuseks ja poliitikateks.
Konverentsi programm saadetakse peagi välja, kuid üldiselt koosneb see:

• Üldise ülevaate andmine kliimamuutustega kohanemiskavade väljatöötamisest/elluviimisest
• Läänemere piirkonna erinevates riikides kasutatavate praktiliste lahenduste tutvustamine
• Viimsi säästvate kuivendussüsteemide (SUDS) ja sademeveepuhastuslahenduste objektikülastus

Konverentsi ettekanded on leitavad siit