Projekti LIFE UrbanStorm raames toimub säästlikke sademeveesüsteeme käsitlev koolitusprogramm, mis on suunatud peamiselt vee- ja kanalisatsioonivaldkonna inseneridele, aga ka projekteerijatele, planeerijatele jt spetsialistidele, kes on huvitatud looduslähedaste ehk säästlike sademeveesüsteemide kavandamisest.

Koolituskursusel antakse ülevaade sademeveega seotud probleemidest muutuva kliima tingimustes ja tutvustakse säästlikke ehk looduslähedasi sademeveesüsteeme ning näiteid nende rakendamisest erinevates riikides. Põhjalikult käsitletakse Eesti tingimustesse sobivaid säästlikke sademeveelahendusi, nende toimimise ja projekteerimise põhimõtteid, sademevee arvutamise ja lahenduste projekteerimise ning süsteemide kavandamise aluseid.
Koolitus toimub projekti LIFE UrbanStorm raames ja koolitajad on vastavad eksperdid Taanist, Soomest ja Eesti Maaülikoolist (EMÜ).

Koolitusprogramm koosneb kahest koolituspäevast:
1. koolituspäev toimub 14.12.2021 veebiseminarina. Koolitajateks on säästlike sademevee süsteemide planeerimise ja projekteerimise tippspetsialistid Taanist ja Soomest.
2. koolituspäev on planeeritud kontaktkoolitusena 25.01.2022 Tallinnas ja 26.01.2022 Tartus. Teil on võimalus valida, kas soovite osaleda Tartus või Tallinnas – programm on mõlemal juhul sama.

Registreerumisel palume arvesse võtta, et ootame osalemist mõlemal koolituspäeval. Registreerumise tähtaeg on 3. detsember ning koolitusele saate registreeruda siin: https://forms.gle/HPwGHUPNfcgShXzu9.

Veebikoolituse link saadetakse registreerunutele mõned päevad enne koolitust.
Lisateave: Valdo Kuusemets, Eesti Maaülikool, Valdo.Kuusemets@emu.ee
Projekti rahastavad Euroopa Liidu LIFE’i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid

Lisatud on 1. koolituspäeva ajakava ja 2. koolituspäeval käsitletavad teemad.