28. aprillil 2021 toimus projekti LIFE UrbanStorm raames seminar „Kliimamuutustega kohanemine kohalikus omavalitsuses“

Seminari eesmärk oli tuua kokku kliimamuutustega kohanemise arengukava koostamisest huvitatud kohalikud omavalitsused, et vahetada kogemusi ja teavet ning selgitada välja teemaga seonduvad peamised väljakutsed. Seminaril tutvustas Evelin Piirsalu SEI Tallinna projektis CASCADE tehtud uuringu tulemusi kliimamuutustega kohanemise takistuste kohta ning kliimakava koostamise ja kohanemistegevustega juba kokkupuutunud omavalitsused (Tallinn, Viimsi vald, Tartu, Rakvere) jagasid oma seniseid kogemusi. Kädi Ristkok Keskkonnaministeeriumist andis lühiülevaate kliimamuutustega kohanemise arengutest ja rahastusvõimalustest Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil. Seminar oli kliimamuutustega kohanemise teemast huvitatud omavalitsuste töörühma esimene kohtumine.

Seminari ettekanded on leitavad siit:

  1. Lüngad uute ja alles tekkivate riskide käsitlemisel kliimamuutustega kohanemisel kohalikes omavalitsustes. Evelin Piirsalu, SEI Tallinn
  2. Tallinna kliimakava protsess. Maila Kuusik, Tallinna Linnavalitsus
  3. Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava ja arendustegevused kliimamuutustega kohanemisel. Alar Mik, Viimsi Vallavalitsus
  4. Tartu linna energia- ja kliimakava. Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitus
  5. Rakvere tegevused kliimamuutustega kohanemisel. Andres Jaadla, Rakvere Linnavalitsus
  6. Kliimamuutustega kohanemise arengud ja rahastusvõimalused ELi ja riiklikul tasandil. Kädi Ristkok, Keskkonnaministeerium

Lisateave: Sandra Oisalu, Balti Keskkonnafoorum, sandra.oisalu@bef.ee