KOVide kliimamuutustega kohanemise töörühma 2. seminar „Kliimariskid ja nende mõju erinevatele valdkondadele“

19. mail 2021 toimus kliimamuutustega kohanemise teemast huvitatud kohalike omavalitsuste töörühma teine veebiseminar, kus käsitleti kohanemiskava koostamise esimest etappi ehk kliimariskide hindamist ja anti ülevaade kliimamuutuste mõjust erinevatele valdkondadele, sh hoonestu, energiamajandus, jäätmed, transport, liikuvus ja taristu, veemajandus, hädaolukorrad ja päästevõimekus, tervis, maakasutus ja planeerimine, looduskeskkond ja elurikkus, turism ja rekreatsioon ning biomajandus (põllumajandus, metsandus, kalandus, jahindus, turba kaevandamine).

Seminari ettekanne on leitav siit:

Kliimariskid ja nende mõjud. Sandra Oisalu, Jolanda Lipu, Merle Kuris (Balti Keskkonnafoorum)

Lisateave: Sandra Oisalu, Balti Keskkonnafoorum, sandra.oisalu@bef.ee