LIFE Urbanstorm projekti raames Viimsi vallas valmiva sademevee säästlike lahenduste näidisala ehitustööde hanke on edukalt lõpule jõudnud.

Mõisapargi näidisala ehitustööde hanke võitis WWR Systems OÜ. Näidisala valmimise tähtaeg on 31.10.2020, va maastikukujundustööd, mille tähtaeg on 31.05.2021. Tööde maksumuseks on 73 492,80 eurot koos KM-ga. Mõisapargi tehtavate suuremate tööde hulka kuuluvad olemasoleva kraavi puhastamine, kraavi laienduste kaevamine, sademeveedrenaaži paigaldus ning erinevate elementide paigaldamine (sh kosk, maakividest kujundatud alad, palgist veetõkked, kärestik ning puitplatvorm).

Randvere tee parkla ehitustööde hanke võitis Verston Ehitus OÜ, mille tähtaeg on 31.10.2020. Tööde maksumuseks on 277 101,36 eurot koos KM-ga. Parkla rajamisel ehitatakse 3 testala (parkimiskohtade osas), kus hakatakse mõõtma anduritega kolme erineva pinnakatte läbilaskvust. Andurid paigaldatakse rajatavasse kraavi. Lisaks rajatakse parkla sõidutee, kus asfaltbetoonkattes kasutatakse MacRebur MR8 sideainet, mis on 100% plastikjäätmetest valmistatud polümeeride segu.

Tööde omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Lisainfot Viimsisse rajatavate näidisalade kohta leiab lehelt: https://urbanstorm.viimsivald.ee/naidisalad/