Eesti Maastikuarhitektide Liidu kuukirjas tutvustab Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik, kuidas on Viimsi vallas asutud katsetama säästlike sademeveelahenduste ellurakendamist projekti UrbanStorm raames.

Tervet lugu saad lugeda siin.