UrbanStorm projekti ekspertide abil on valminud “Säästlike sademeveesüsteemide teejuht”, mis annab lühikese ülevaate erinevatest looduspõhistest meetoditest sademevee tekke ennetamisel ja voolu aeglustamisel, vähendades selliselt ka üleujutusriski.

Looduskeskkonnas imbub umbes 50% sademeveest pinnasesse, 40% aurub ja vaid 10% suundub sademevee äravoolu. Linnalises keskkonnas võib üleujutusi põhjustava pindmise äravoolu osakaal olla 55% või enamgi. Looduslähedased ehk säästlikud sademeveesüsteemid on sademevee ärajuhtimisel looduslikke ökosüsteeme jäljendavad rajatised, mis võimaldavad sademevee tõhusamat ja keskkonnasõbralikumat käitlemist. Süsteemi võib kuuluda nt rohekatused, tiigid ja imbkraavid. Looduslähedane sademeveesüsteem mitte ainult ei vähenda sademevee kogust ja voolukiirust vaid ka puhastab sademevett erinevatest saasteainetest.

Mitmeid lahendusi saab kohandada ka eramajadele ja koduhoovidesse,- aedadesse.

Kliimastsenaariumi kohaselt kasvab Eestis keskmine aastane sademete hulk 19%, suurimat kasvu on oodata kevadel (24%) ja talvel (22%). Juba täna ei suuda olemasolevad sademeveesüsteemid paduvihmadega alati toime tulla ning ebapiisava äravoolu tagajärjel tekivad linnades uputused. Projekti LIFE UrbanStorm raames on valminud Viimsis looduspõhiste sademeveesüsteemide näidisalad: Karulaugu tee parkla ja Viimsi Mõisapargis, mille eesmärgiks on tõsta omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel.

Säästlike sademeveesüsteemide teejuht (allalaadimisi: 980)