Rahvusvahelisel konverentsil “Beautiful, sustainable, together: LIFE in the New European Bauhaus” osaleb ka LIFE UrbanStormi tulemusi tutvustav poster. Üritus toimub 15.-17.11.2021 Brüsselis ning selles osaleb palju erinevaid projekte, valdkonna ja institutsioonide eksperte.

Uus Euroopa Bauhaus hõlmab multidistsiplinaarset lähenemist jätkusuutliku ja õiglase eluviisi väljakutsele. Sellel konverentsil tutvustatakse projekte (mida rahastatakse programmide LIFE ja Horisont 2020 kaudu), mis tegelevad aastaks 2050 süsinikuneutraalseks saamise eesmärgiga ning selleks vajaliku ümberkujundamise erinevate aspektidega, sealhulgas:

  • tehnoloogilised ideed, mis hõlmavad ringmajanduse põhimõtteid;
  • ökosüsteeme säilitavad ja looduspõhiseid lahendusi propageerivad projektid;
  • ideid, mis viivad ellu jätkusuutlikkuse, sh ringmajanduse põhimõtteid hoonete projekteerimisel;
  • ja tegevused, mille eesmärk on muuta käitumist ühiskonna kõigil tasanditel.

Ürituse kohta leiad lisainfot kodulehelt https://bauhaus-life-event.b2match.io, kus saad osalemishuvi korral ka registreeruda. Konverents on kõigile ligipääsetav veebis jälgimiseks.

Tutvu projekti postriga