LIFE UrbanStormi projekti ekspertide abil on looduslähedasi sademeveesüsteeme tutvustavas trükiste sarjas valminud järgmine teavik “Eesti kliimasse sobivad sademeveelahendused”. Teavikus antakse ülevaade linnaliste piirkondade sademeveeprobleemide tekke põhjustest, tutvustatakse looduslähedasi sademeveesüsteeme ja nende eeliseid ning kirjeldatakse Eesti tingimustesse sobivaid lahendusi.

Teavik on koostatud Kopenhaagenisse, Malmösse ja Helsingisse korraldatud õppereisidelt saadud teabe, kirjandusallikate ja Eesti Maaülikooli teadlaste teadmiste ning kogemuste põhjal.

Looduslähedaste sademeveesüsteemide üks olulisemaid põhimõtteid on sademeveeprobleemide ennetamine. Teavikus tutvustatakse erinevaid Eesti kliimasse sobivaid lahendusi ning antakse ülevaade nende eelistest, puudustest ja hooldusvajadusest. Väljaande eesmärk on aidata igaühel leida oma kinnistule, arendusele, kogukonnale sobilik lahendus ja sellega elukeskkonda rikastada.

Lae teavik alla