11 august

Viimsi näidisalade ehitustööde hanke võitjad on selgunud

2020-08-11T17:59:33+03:00

LIFE Urbanstorm projekti raames Viimsi vallas valmiva sademevee säästlike lahenduste näidisala ehitustööde hanke on edukalt lõpule jõudnud. Mõisapargi näidisala ehitustööde hanke võitis WWR Systems OÜ. Näidisala valmimise tähtaeg on 31.10.2020, va maastikukujundustööd, mille tähtaeg on 31.05.2021. Tööde maksumuseks on 73 492,80 eurot koos KM-ga. Mõisapargi tehtavate suuremate tööde hulka kuuluvad olemasoleva kraavi puhastamine, kraavi laienduste kaevamine, sademeveedrenaaži paigaldus ning erinevate elementide paigaldamine (sh kosk, maakividest kujundatud alad, palgist veetõkked, kärestik [...]

Viimsi näidisalade ehitustööde hanke võitjad on selgunud2020-08-11T17:59:33+03:00
29 mai

UrbanStorm LIFE programmi üle-Euroopalisel veebinaril

2020-05-29T09:59:04+03:00

Viimsi Vallavalitsuse projektijuht Tanel Mätlik tutvustas 12.mail Euroopa Komisjoni agentuuri EASME korraldatud üle-Euroopalisel veebinaril projekti LIFE UrbanStorm. Veebinari eesmärgiks oli jagada nõuandeid ja parimaid praktikaid asutustele ja organisatsioonidele, kes hakkavad ette valmistama EL LIFE programmi 2020.a taotlusvoorule esitatavaid projekte. Lisaks ELi kliimapoliitikat ja taotlusvooru tingimusi tutvustavatele Euroopa Komisjoni ettekannetele esinesid ka kaks seni rahastatud projekti – LIFE SPARC (https://life-sparc.eu/), mida juhib Belgia Loodus- ja Metsandusagentuur, ja LIFE UrbanStorm, mida juhib [...]

UrbanStorm LIFE programmi üle-Euroopalisel veebinaril2020-05-29T09:59:04+03:00
28 mai

Viimsi sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustööde hange

2020-05-28T10:46:27+03:00

Viimsi Vallavalitsus kuulutas 13.05.20 välja riigihanke sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustöödele projekti LIFE UrbanStorm raames. Eesmärk on lahendada sademevee juhtimist säästlikult – tekitada vee viibimist ja kasutada vett võimalikult palju ära enne torru suunamist. Viimsi mõisapargis korrastatakse parki läbiv peakraav ja selle lähiümbrus, kraavi rikastatakse erinevate elementidega, tõstmaks erinevatel kraavilõikudel vee taset. Haabneemes asuvas parklas hakkab asuma taimedega kaetud vihmapeenar ning parkimisala servad saavad filterribad. Samuti kasutatakse parkimiskohtadel erinevaid katteid [...]

Viimsi sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustööde hange2020-05-28T10:46:27+03:00
27 mai

Looduspõhiste sademevee lahenduste analüüs Trummi piirkonnas

2020-05-27T11:01:28+03:00

Valminud on analüüs, mille eesmärgiks on kohandada Nõmme linnaosa territooriumile Trummi piirkonda looduspõhiseid sademevee lahendusi (SUDS), et kuivendada pinnast ja vähendada üleujutuste ohtu. Selleks leitakse analüüsi tulemusena sobilikud SUDS (sustainable urban drainage systems) tehnikad, mida alale kohandada. Kõrguste erinevus alal ning selgelt välja joonistuv valgala piir. Analüüsitavat ala poolitab umbes 25-30 meetrise kõrgusega astang, mis jagab ala erinevate lahenduste kasutatavuse osas kaheks. Astangu peal on võimalik kohandada looduspõhistele sademevee lahendustele [...]

Looduspõhiste sademevee lahenduste analüüs Trummi piirkonnas2020-05-27T11:01:28+03:00
30 aprill

Viimsi saab LIFE projekti raames sademevee säästlike lahenduste näidisalad

2020-05-07T16:24:16+03:00

  LIFE projekti raames luuakse Viimsi vallas näidisalad, mille eesmärk on lahendada sademevee juhtimist säästlikult – tekitada vee viibimist ja kasutada vett võimalikult palju ära enne torru suunamist. Viimsi mõisapargis korrastatakse parki läbiv peakraav ja selle lähiümbrus, kraavi rikastatakse erinevate elementidega, tõstmaks erinevatel kraavilõikudel vee taset. Haabneemes asuvas parklas hakkab asuma taimedega kaetud vihmapeenar ning parkimisala servad saavad filterribad. Samuti kasutatakse parkimiskohtadel erinevaid katteid - kolmandik vett läbi laskva dreenasfaldiga, [...]

Viimsi saab LIFE projekti raames sademevee säästlike lahenduste näidisalad2020-05-07T16:24:16+03:00
24 märts

Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamine

2020-03-25T15:57:56+03:00

Valminud on Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise metoodika lõppraport. Dokumendi eesmärgiks oli Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamise metoodika ettepaneku väljatöötamine. Sademeveesüsteemi paremaks korraldamiseks ning seotud investeeringute katmiseks soovib Tallinna linn välja töötada sademevee maksustamise metoodika, mis oleks aluseks kinnistu omanikelt sademevee tasu küsimiseks vee-ettevõtjate poolt. Metoodika rakendamine võimaldab vähendada linna kulusid sademevee ärajuhtimisele ning suurendada investeeringuid lahkvoolse sademeveesüsteemi arendamisse. Analüüsi koostasid Civitta Eesti AS ja Alkranel OÜ perioodil [...]

Tallinna linna sademeveekorralduse teenuse tasu kujundamine2020-03-25T15:57:56+03:00
4 märts

Viimsi vallas valmib uus e-lahendus sademesüsteemi juhtimiseks

2020-03-04T16:20:30+03:00

Viimsi vallavalitsus rajab LIFE UrbanStorm projekti raames uut e-lahendust sademesüsteemi juhtimiseks, mille eesmärk on anda reaalajas ülevaade sademesüsteemi toimimisest valla võtmepiirkondades, et saaks operatiivselt reageerida üleujutusohtudele ja teistele probleemidele. Alates 2019. aasta kevadest on tehtud valla sademevee valgalade geodeetilisi uuringud, mille käigus mõõdistati pooltesse Viimsi sademevee valgaladesse jäävad sademesüsteemid: kraavid, sademeveekanalisatsiooni ja drenaaži torud ning nende kaevud kuni mereni. Novembris paigaldati 4 ilmajaama, mis mõõdavad üle kogu valla sademeid, tuule [...]

Viimsi vallas valmib uus e-lahendus sademesüsteemi juhtimiseks2020-03-04T16:20:30+03:00
24 jaanuar

Säästlikud sademeveelahendused Helsingis ja selle lähiümbruses

2020-01-24T16:20:02+03:00

24.-26. septembril 2019 toimus projekti LIFE UrbanStorm raames järjekorras juba teine õppereis, seekord Helsingisse. Helsingis ja Helsingi lähiümbruses on säästlikud sademeveelahendused (sustainable urban drainage systems, SUDS) kasutusel nii elamupiirkondades kui ka avalikes hoonetes ja linnaruumis. Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda võimalikult paljude erinevate looduslähedaste sademeveelahendustega. Soome ja Eesti kliima sarnasuse tõttu on paljud sealsed lahendused meil otseselt rakendatavad. Õppereisi käigus külastati Helsingis muuhulgas nt LIFE+ Viikki Säynäslahdenpuro sademevee märgala, Eko-Viikki elamupiirkonda, [...]

Säästlikud sademeveelahendused Helsingis ja selle lähiümbruses2020-01-24T16:20:02+03:00
10 jaanuar

Ülevaade sademevee poliitikatest ja seadusandlusest Eestis

2020-01-10T15:36:55+03:00

Projekti LIFE UrbanStormi raames on valminud sademeveega seotud kehtivate poliitikate, standardite ja seadusandluse analüüs. Eesti seadusandlusesse on üle võetud EL-i direktiividest tulenevad nõuded üleujutusohuga tegelemiseks ja standarditesse ka HELCOM-i soovitused. Reguleeritud on sademevee käitlemise nõuded, kuid seadused ei kohusta ega suuna rakendama erinevaid säästlikke lahendusi. Suunav roll sademevee looduslähedaseks käitlemiseks on standardil EVS 848:2013  Väliskanalisatsioonivõrk (2013), mis nimetab immutamist parima võimaliku lahendusena ja annab sademeveelahenduste prioriteetse järjekorra. Sademevee tasustamist on [...]

Ülevaade sademevee poliitikatest ja seadusandlusest Eestis2020-01-10T15:36:55+03:00
12 september

Ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta saavutustest

2019-09-17T16:18:57+03:00

10. septembril Keskkonnaministeeriumis toimunud projekti LIFE Urban Storm ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta tegevustest. Valmimas on Tallinna „Säästva energia ja kliimamuutuste tegevuskava“ (SECAP), mis avalikustatakse selle aasta novembris. Koostatud on Tallinna linna jaoks ka sademevee tasu metoodika. Projekti pilootaladel Viimsis on läbiviidud geodeetilised tööd, mis on sisendiks sügisel väljakuulutatavale ehitusprojekti hankele. Vimsi vald on projekti eelarvest soetanud ka uue ilmajaama, mis hõlbustab sademevee juhtimissüsteemi täpsemat planeerimist. Keskkonnaministeeriumi kliima osakonna [...]

Ümarlaual anti ülevaade projekti esimese aasta saavutustest2019-09-17T16:18:57+03:00