Viimsi Vallavalitsus kuulutas 13.05.20 välja riigihanke sademevee säästlike lahenduste näidisalade ehitustöödele projekti LIFE UrbanStorm raames. Eesmärk on lahendada sademevee juhtimist säästlikult – tekitada vee viibimist ja kasutada vett võimalikult palju ära enne torru suunamist.

Viimsi mõisapargis korrastatakse parki läbiv peakraav ja selle lähiümbrus, kraavi rikastatakse erinevate elementidega, tõstmaks erinevatel kraavilõikudel vee taset. Haabneemes asuvas parklas hakkab asuma taimedega kaetud vihmapeenar ning parkimisala servad saavad filterribad. Samuti kasutatakse parkimiskohtadel erinevaid katteid – kolmandik vett läbi laskva dreenasfaldiga, kolmandik murukiviga ja kolmandik sillutuskiviga.

Riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.06.2020 kl 10:00, ehitustööde kavandatud läbiviimise aeg on juuli – oktoober 2020.

Lisainfot Viimsisse rajatavate näidisalade kohta leiab lehelt: https://urbanstorm.viimsivald.ee/naidisalad/