LIFE projekti raames luuakse Viimsi vallas näidisalad, mille eesmärk on lahendada sademevee juhtimist säästlikult – tekitada vee viibimist ja kasutada vett võimalikult palju ära enne torru suunamist.

Viimsi mõisapargis korrastatakse parki läbiv peakraav ja selle lähiümbrus, kraavi rikastatakse erinevate elementidega, tõstmaks erinevatel kraavilõikudel vee taset. Haabneemes asuvas parklas hakkab asuma taimedega kaetud vihmapeenar ning parkimisala servad saavad filterribad. Samuti kasutatakse parkimiskohtadel erinevaid katteid – kolmandik vett läbi laskva dreenasfaldiga, kolmandik murukiviga ja kolmandik sillutuskiviga.

Lisainfot lahenduste kohta leiate aadressil: https://urbanstorm.viimsivald.ee/naidisalad/

Pikem lugu Viimsi valla näidisalade kohta Viimsi Teatajas