Viimsi Vallavalitsuse projektijuht Tanel Mätlik tutvustas 12.mail Euroopa Komisjoni agentuuri EASME korraldatud üle-Euroopalisel veebinaril projekti LIFE UrbanStorm.

Veebinari eesmärgiks oli jagada nõuandeid ja parimaid praktikaid asutustele ja organisatsioonidele, kes hakkavad ette valmistama EL LIFE programmi 2020.a taotlusvoorule esitatavaid projekte.

Lisaks ELi kliimapoliitikat ja taotlusvooru tingimusi tutvustavatele Euroopa Komisjoni ettekannetele esinesid ka kaks seni rahastatud projekti – LIFE SPARC (https://life-sparc.eu/), mida juhib Belgia Loodus- ja Metsandusagentuur, ja LIFE UrbanStorm, mida juhib Viimsi Vallavalitsus.

Tanel Mätlik esitles Viimsi Vallavalitsuse kogemust, kuidas kliimamuutustega kohanemise teemal mahukat projekti koostöös partneritega tulemuslikult ette valmistati ning mis kasu sellest saavad nii Viimsi vald kui ka paljud teised Eesti omavalitsused.

Veebinaril osalejad esitasid küsimusi, kuidas LIFE UrbanStorm projektis plaanitakse kaasata projekti tegevusesse teemast huvitatud osapooli, sh kuidas hakatakse jagama valmivate uuenduslike lahenduste kogemust nii Eesti siseselt ja ka rahvusvaheliselt. Nimelt on käesoleva aasta sügiseks kavas moodustada huvitatud Eesti kohalikest omavalitsustest kaks töörühma, millest ühes projekti partnerid nõustavad Eesti kohalikke omavalitsusi kliimamuutustega kohanemise strateegiate koostamise osas, ja teises aitavad oskusteabega omavalitsusi sademevee looduspõhiste näidisalade ja juhtimissüsteemi e-lahenduste arendamisel.

Veebinari materjalidega on võimalik tutvuda ja ka järele vaadata aadressil: https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-climate-change