Näidisalal kohandatakse rajatavasse parklasse erinevat tüüpi katendeid ning looduslähedasi sademevee süsteeme, mille eesmärk on vähendada sademevee kiiret jõudmist kanalisatsiooni, hajutada ja immutada sademevett selle tekke kohas niipalju kui võimalik.

Eesmärk on muuta harjumuspärane asfaldikeskne parkla visuaalselt meeldivaks, samal ajal ennetades üleujutusohtu. Püüame murda müüti, et parkla peab olema kõle „kivikõrb“ ning näidisparklaga soovime olla eeskujuks ka tulevaste parklate projekteerimisel.

Suurema liikluskoormuse taluvuse tagamiseks sillutatakse põhilised liikumissuunad parklas siiski asfaltiga, kuid parkimistaskutes, parkla ümbruses ja eksisteeriva parkla keskosas paiknevale eraldussaarele kohandatakse erinevaid looduslähedase sademevee süsteemi tüüpe. Lahendatakse ka talvise lume ladustamise probleem parkla ümbruses, et vähendada resursside kulu selle mujale transportimiseks.

Poorne materjal versus asfalt. Sademevesi impub poorsest materjalist kiirelt läbi ja pinnale ei 
teki ebameeldivaid loike.
Vahedega sillutuskivid ja murukivid lasevad sademeveel kiiresti pinnasesse imbuda.
Võimalik imbkraav parkla servas.
Võimalik vihmapeenar tõstetud eraldussaare asemel.
Võimalik filterriba, mis loob võimaluse ka talvel lume ladustamiseks.